Van containers naar clubhuis

Gisteravond was een belangrijke Algemene Ledenvergadering (ALV), met een hoge opkomst en ook veel stem-machtingen van mensen die niet aanwezig konden zijn: onze nieuwbouwplannen naderen een nieuwe fase.

Ons nieuwe uitzicht?

Na jaren van praten, onderzoeken, tekenen, rekenen, overleggen en onderhandelen staan we op het punt dat er ook club-geld aangesproken moet worden voor bijvoorbeeld vergunningsaanvragen, en dat we verplichtingen voor bijvoorbeeld leningen aan willen kunnen gaan. Het bestuur heeft daarvoor formeel toestemming nodig van de ALV, maar bestuur en nieuwbouwcommissie wilden natuurlijk ook graag weten dat de leden hier massaal achter staan.

De nieuwbouwcommissie heeft er flink wat tijd en moeite ingestoken om alles goed uit te zoeken en te onderbouwen, en voorzitter Auke presenteerde de resultaten daarvan. En na het beantwoorden van de nodige vragen en het opschrijven van aanvullende suggesties van de leden kwam de grote vraag: geeft de ALV toestemming aan het bestuur om het eigen vermogen in te gaan zetten t.b.v. de nieuwbouw, en om de benodigde verplichtingen aan te gaan?

Het antwoord was een unaniem “Ja!”. Een heel belangrijke stem en een heel stevige steun!

We gaan dus als club een nieuwe fase in: van dromen en denken zijn we een flinke stap dichter bij doen: van containers naar clubhuis!