Het poldermodel van KVZ

Eilandspolder 2014Kano-kuieren in de Eilandspolder stond al eens eerder op de het programma, en was rijp voor een reprise. Vrijdagmiddag hebben we de koe bij de horens gevat, de trailer en wat auto’s volgeladen, en zijn we naar camping Welgelegen in Graft-De Rijp gegaan.

Het was nazomer-weer om van te smullen, dus meteen nadat de tenten stonden en de caravan was ingericht: te water! Een heerlijk tochtje om van wal te steken. ‘s Avonds kwam de rest van het weekend-team aan, waarna we het donker ingingen begeleid door de nachtbrakers op de kermis-beat vanuit De Rijp en de vliegtuigen van Schiphol.

Nabij SchermhornOp zaterdag hebben we de molengang naar Schermerhorn gedaan, om op de hoogte gesteld te worden over het droogleggen van de Schermer (en daarmee van de broodwinning van de haring- en walvisvaarders van Graft en De Rijp?). Dankzij de rijkdom in Amsterdam kon Jan Adriaanszoon uit De Rijp zich onwikkelen tot meester-molen-bouwer, die onder de naam Leeghwater (“laag water”) de molens ontwierp waarmee ondermeer de Schermer werd drooggepompt.

Gelukkig is de Eilandspolder dat lot bespaard gebleven, zodat we ons verder per peddel een weg konden banen tussen rietkragen en weilanden, langs Noord-Hollands “wildlife” en kunst.

Eilandspolder 2014Zaterdagavond hebben we ons voorzichtig gewaagd aan een bezoekje aan die kermis in De Rijp. Het werd niet helemaal duidelijk of enkele localo’s zich nog steeds probeerden te bekwamen in de kennelijke doch onbekende traditie van het “vrouwvissen”, maar de nacht leek rustiger.

Ook de lokale haan leek zich aan ons aan te passen, en kraaide zondag een ruim uur eerder om te zorgen dat we rond tienen nog een rondje konden varen. Het land was minder in nevelen gehuld dan de dag tevoren, en bood een andere aanblik: ook de “boerensloten” ontpopten zich nu tot ware water-boulevards waar de wind zich ook een beetje kon doen gelden.

Vakantie in september: een klein kadootje. En soms zelfs voor de route-puzzelaar een verrassing waar we uitkwamen!

Foto-album…