Update corona-maatregelen

Clubgenoten,

Het is schitterend weer, maar we doen de komende tijd geen tochten. We doen geen weekends, we doen geen cursussen, we hebben het clubgebouw gesloten en de clubboten aan de ketting gelegd.

Het bestuur van kanovereniging Zeeburg heeft zich beraden op de oproep van premier Rutte en minister Grapperhaus eerder vanavond. Nog meer dan vorige week dringen zij aan op het belang van afstand houden, op thuis blijven, slechts in uiterst kleine groepen bijeen komen.

Rutte en Grapperhaus waren verontwaardigd over de laconieke Nederlanders die afgelopen weekeinde in drommen naar het park waren gegaan.

Wij zijn nooit drommen, maar ook bij kanovereniging Zeeburg gingen we met eerdere oproepen wat halfhartig om. We stopten clubactiviteiten, maar sommigen van ons kwamen nog altijd op de reguliere momenten naar de club. Zo gingen leden, waaronder ook wijzelf, er vorig en afgelopen weekeinde toch in groepsverband op uit.

Daar hebben we spijt van. Na vanavond willen we dat niet meer. We willen jullie vragen om niet meer in groepen van meer dan 3 personen op de steiger en het water te zijn.

We willen vragen om niet meer naar de club te komen op momenten dat we normaal gesproken varen. Niet op zaterdag- en woensdagochtend om 10 uur, niet op dins- en woensdagavond.

Om verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben we het clubgebouw afgesloten. Mensen zonder eigen materiaal kunnen helaas geen gebruik meer maken van het clubmateriaal zolang dat aan verspreiding kan bijdragen.

Mensen met een eigen boot kunnen die nog wel gebruiken. Zij moeten zich thuis omkleden, hun eigen koffie meebrengen, elders plassen en mogen dus met maximaal 3 personen het water en de steiger op.

Mocht je bij aankomst zien dat er al andere mensen op de steiger zijn, wacht dan even tot die zijn weggevaren.

Doe alsjeblieft ook in die kleine groepjes even geen zware tochten. De hulpdiensten hebben even iets anders te doen. Het watersportverbond hanteert de stelregel dat je nu het beste één niveau lager vaart dan je eigenlijk aankunt.

Het is zuur, maar dit voorjaar zullen alle geplande activiteiten worden geschrapt. Zeker tot 1 juni zijn er geen tochten, cursussen of vergaderingen. Ook de ALV gaat nu niet door. Of die wordt uitgesteld of in virtuele vorm doorgang zal vinden, beslissen we op een later moment.

We hebben ons hartstochtelijk voorgenomen dat we alles zodra het kan dubbel en dwars weer in gaan halen, gezond en wel, in gezellig grote groepen.

Tot dat moment zullen we jullie missen,

Romana, Hans, Kata, Merel, Marcel, Rolf, Siem.