Contact

Algemene informatie

Ben je geïnteresseerd in onze vereniging?

  • Je kan je hiernaast aanmelden voor onze email-nieuwsbrief, dan nodigen we je uit als we weer een clinic, cursus of open dag houden.
  • Of kom eens langs: op zaterdagochtend van half 1 tot half 2 zijn er meestal wel leden op de club (na onze zaterdagochtend-tocht) en kan je eens binnenlopen om kennis te maken of je op te geven voor een proeftocht of clinic.

Of stuur ons een email: info@kvzeeburg.nl of een reactie via het formulier onderaan de pagina.

Bestuur

We hebben de vereniging georganiseerd in teams. De coördinatoren van de teams vormen samen het bestuur. Het bestuur coördineert samen alles wat er gebeurt, en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

  • Het bestuur is te bereiken via bestuur@kvzeeburg.nl.
  • De teams en team-coördinaoren zijn te bereiken via hun eigen adressen. Kijk hiervoor op de club-pagina.

Corona-coördinator

Als vereniging volgen we de richtlijnen van het RIVM, het Watersportverbond en de Gemeente Amsterdam.

Contact over corona-gerelateerde zaken kan via Romana Abels, voorzitter en corona-coördinator. Email voorzitter@kvzeeburg.nl.

Kennismaken

Vertrouwenscontactpersonen

We willen iedereen veilig laten genieten van de kanosport. Maar misschien gebeurt er iets waardoor je je niet veilig voelt, je grenzen niet worden gerespecteerd, of de regels van de club of van eerlijk sporten worden overtreden. En misschien wil je of durf je dat niet direct te melden bij de trainer of het bestuur.

Daarvoor hebben we vertrouwenscontactpersonen: clubgenoten bij wie je vertrouwelijk je verhaal kwijt kunt en die jou kunnen helpen met het vinden van een oplossing. En zonodig het bestuur in actie laten komen.

Anne Klomp

anne@kvzeeburg.nl

Ton Mulder

ton@kvzeeburg.nl

Landelijk vertrouwenspunt sport

Als je liever met iemand van buiten de club praat, dan kan dat via het landelijk vertrouwenspunt sport.

nocnsf-vertrouwenspunt

Je kan via telefoon, email, of online contact opnemen!

Meer informatie van NOC*NSF over sport en integriteit in brede zin: www.nocnsf.nl/sportenintegriteit

Specifieker over grensoverschrijdend gedrag: www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag

Zie ook onze pagina met statuten en reglementen.

Geef een reactie