Contact

Algemene informatie

Ben je geïnteresseerd in onze vereniging?

  • Je kan je hieronder aanmelden op onze email-nieuwsbrief, dan nodigen we je uit als we weer een clinic of open dag houden.
  • Of kom eens langs: vanaf april zijn we op zaterdagochtend van ca. 10 tot half 1 open en kan je eens binnenlopen om kennis te maken of je op te geven voor een proeftocht of clinic.

Of stuur ons een email: info@kvzeeburg.nl of een reactie via het formulier onderaan de pagina.

Kennismaken

Zin in een clinic, cursus, of open dag? Meld je aan, dan mailen we je als er weer een komt.

Teams en bestuur

We hebben diverse teams met actieve leden om de vereniging draaiende te houden. De coördinatoren van de teams vormen samen het bestuur. Je kan met elk team contact opnemen via email.


Cursuscoördinatie: Kata Balogh

cursus@kvzeeburg.nl

Jeugdzaken: Merel Nip

jeugd@kvzeeburg.nl

Materiaal: Marcel Hendriks

materiaal@kvzeeburg.nl

Lidmaatschap en Financiën; Beheer: Hans van Dongen Torman

leden@kvzeeburg.nl
beheer@kvzeeburg.nl

PR, web en communicatie: Rolf Kleef

pr@kvzeeburg.nl

Suggesties, beleidsmatige vragen en
externe betrekkingen: Romana Abels

voorzitter@kvzeeburg.nl

Vertrouwenscontactpersonen

We willen iedereen veilig laten genieten van de kanosport. Maar misschien gebeurt er iets waardoor je je niet veilig voelt, je grenzen niet worden gerespecteerd, of de regels van de club of van eerlijk sporten worden overtreden. En misschien wil je of durf je dat niet direct te melden bij de trainer of het bestuur.

Daarvoor hebben we vertrouwenscontactpersonen: clubgenoten bij wie je vertrouwelijk je verhaal kwijt kunt en die jou kunnen helpen met het vinden van een oplossing. En zonodig het bestuur in actie laten komen.

Anne Klomp

anne@kvzeeburg.nl

Ton Mulder

ton@kvzeeburg.nl

Als je liever met iemand van buiten de club praat, dan kan dat via het landelijk vertrouwenspunt sport.

nocnsf-vertrouwenspunt

Je kan via telefoon, email, of online contact opnemen!

Meer informatie van NOC*NSF over sport en integriteit in brede zin: www.nocnsf.nl/sportenintegriteit

Specifieker over grensoverschrijdend gedrag: www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag

Zie ook onze pagina met statuten en reglementen.

Geef een reactie