Help het gras(team)

Gewenste groene grassprietkes en ongewenste rode uitlopers van de Japanse duizendknoop

Gewenste groene grassprietjes en ongewenste rode uitlopers van de Japanse duizendknoop

Er is intussen een heus “beregeningsteam” in actie (Fred, Ivar, Dick, Sarah, Kata) die elke avond zorgt dat het ingezaaide gras goed nat blijft. Hulde!

Help mee in de strijd tegen de Japanse duizendknoop! Freds instructie:

De Japanse duizendknoop is te herkennen aan rode blaadjes wanneer die aan de oppervlakte uitkomt. Door fotosynthese kleuren deze blaadjes heel snel groen. Dat willen wij voorkomen, want zodra een blad groen wordt, gaat die de plant voeden en met name de ontwikkeling ervan. Dus het is zaak die jonge rode loten direct na uitkomst te verwijderen. Als we dat nu maar consequent en regelmatig doen, dan zal de plant uiteindelijk de strijd opgeven… Vermeerdering/uitbreiding van deze woekeraar geschiedt door wortelstokken (rizoma’s) onder de grond. Als die woekering niet gevoed wordt, zullen wij de strijd uiteindelijk winnen…

Ik adviseer voorlopig geen ander “onkruid” te verwijderen. Alles wat nu groeit is meegenomen. Het is nu zaak dat de rasters goed vol groeien. Zodra het gras gaat uitkomen en de overhand krijgt, dan kunnen wij altijd nog selectief bepaalde plantjes (als bijv. de paardebloem die d.m.v.zijn plat slaande bladeren het gras rondom het groeien onmogelijk maakt) verwijderen.