Lidmaatschap

Als lid van de vereniging kun je meedoen aan alle club-activiteiten. Je kunt gebruik maken van het club-materiaal en de faciliteiten in het clubgebouw. Als je een eigen boot hebt (max. 6 meter) kun je die stallen. Je krijgt dan een sleutel van de opslagplaats zodat je er op ieder gewenst moment gebruik van kunt maken. Je bent ook automatisch lid van het Watersportverbond. Leden ontvangen het eigen clubblad en het blad van het Watersportverbond.

Voor het jeugdlidmaatschap geldt een ander aanbod en een iets ander tarief. Het jeugdlidmaatschap loopt per schooljaar. Voor meer informatie over het jeugdlidmaatschap stuur je een mailtje naar jeugd@kvzeeburg.nl.

Kosten

Deze prijzen gelden per kalenderjaar.

2016 2017
Lidmaatschap1: € 107,- € 109,-
Stalling eigen kano1: € 54,- € 55,-
Gebruik club-kano1: € 54,- € 55,-
Inschrijfgeld (eenmalig): € 15,- € 15,-
Borg sleutel kano-unit: € 12,- € 12,-
Borg electronische sleutel poort en gebouw: € 25,- € 25,-
Cursus2: € 60,- € 0,-
IBAN: NL13 INGB 0009 0090 49, t.n.v KVZ te Amsterdam

(1) Deze bedragen worden gehalveerd bij aanmelding na 1 september.
(2) vanaf 2017 alleen voor leden.

Aanmelden

Voor inschrijving, mail naar leden@kvzeeburg.nl. Je krijgt dan het inschrijfformulier toegestuurd.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door een schriftelijke of electronische (e-mail aan leden@kvzeeburg.nl) kennisgeving, welke voor 1 december in het bezit van het bestuur moet zijn. Deze bevestigt de ontvangst via e-mail. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.