Lidmaatschap

Als lid van de vereniging kun je meedoen aan alle club-activiteiten waaronder cursussen en tochten. Je kunt daarbij gebruik maken de faciliteiten in het clubgebouw en van het club-materiaal of van een eigen boot die je bij ons kunt stallen3. Je wordt ook automatisch lid van het Watersportverbond. Leden komen op de KVZ-mailinglijst en ontvangen het blad van het Watersportverbond.

Wil je meer weten over het jeugdlidmaatschap? Kijk dan hier.

Kosten

Deze prijzen gelden per kalenderjaar.

2021 2020
Lidmaatschap1,2: € 109,- € 109,-
Gebruik club-materiaal1,2 of stalling eigen kano1,2,3 € 55,- € 55,-
Inschrijfgeld (eenmalig): € 15,- € 15,-
Borg sleutel kano-unit: € 12,- € 12,-
Borg electronische sleutel poort en gebouw: € 25,- € 25,-
IBAN: NL13 INGB 0009 0090 49, t.n.v KVZ te Amsterdam

(1) Deze bedragen worden gehalveerd bij aanmelding na 1 september.
(2) Deze bedragen worden gehalveerd voor jeugdleden waarvan minstens één van de ouders/verzorgers lid is.
(3) Het aantal ligplaatsen is beperkt. Neem eerst contact op.

Heb je een stadspas met groene stip? Dan kom je in aanmerking voor korting op de contributie. vermeld dit bij je aanmelding.

Aanmelden

Als je geen of weinig kajak-ervaring hebt kun je je inschrijven als lid door je op te geven voor de introductiecursus (zolang daar nog plaatsen vrij zijn). Voor vragen over het lidmaatschap en voor het aanvragen van een inschrijfformulier, mail naar leden@kvzeeburg.nl.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door een schriftelijke of electronische (e-mail aan leden@kvzeeburg.nl) kennisgeving, welke voor 1 december in het bezit van het bestuur moet zijn. Deze bevestigt de ontvangst via e-mail. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.