Nieuwbouw

Op deze pagina vind je informatie over onze nieuwbouw. Je mag hier altijd terug komen, maar de pagina wordt niet meer bijgewerkt ('t is klaar).

image

Van plan ... (artist impression: Dorens Architects)

In 2014-2015 heeft Kanovereniging Zeeburg de oude zeecontainers door een echt clubgebouw vervangen . We hebben eindelijk een permanente plek! Na enkele jaren van voorbereiding (ontwerp, financiering, vergunningen en contracten), is de bouw in april 2014 begonnen. In het voorjaar van 2015 is het gele gevaar stapsgewijs in gebruik genomen. Op 5 september 2015 is ons nieuwe onderkomen officieel geopend.

IMG_0676

... naar werkelijkheid! (foto: Merel Nip)

 

Beknopte historie

2017

 • 29 september: de lantarenpalen zijn in opdracht van de gemeente verwijderd, het is geen openbaar terrein meer.

2016

 • Laatste restpunten zijn afgerond (of afgekocht) door de aannemer.
 • Verantwoording.

2015

 • 5 september: officieel geopend! Clubleden, vrienden en bekenden, buren en veel mensen die vanuit hun werk een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van het gebouw hebben samen het lint doorgeknipt en een vorkje geprikt (onder andere in de feesttaart).
 • Keuken is geplaatst en lampen, tafels, stoelen en overige inventaris is aangeschaft.
 • In elke opslagunit is een constructie aangebracht om peddels, spatzeilen en zwemvesten aan op te hangen.
 • Het was een BUMMER, maar het is gelukt! De gietvloer zou in week 12 in het geïsoleerde gebouwdeel worden aangebracht. Het vochtgehalte van de betonvloer wss nog zo hoog dat de gietvloer er niet op kon. Dat leidde tot flinke vertraging, maar in week 15/16 is de vloer eindelijk aangebracht. Die zit er in!
 • In week 14 is het elektronische toegangssysteem getest en overgedragen.
 • In week 13 is graszaad ingezaaid op het terrein rond de club. Nu maar hopen dat het binnenkort lijkt op een sappig groen weitje...
 • In week 13 is de internetverbinding in ons clubgebouw live gegaan!
 • In week 11 zijn alle containers worden verkocht en afgevoerd - afscheid van een tijdperk! De Veemarkt is weer 24 parkeerplaatsen rijker.
 • De knalgele vergrendelingspalen voor de grote luikdeuren zijn in cement geplaatst. Nu kunnen de deuren veilig open en komt de glasgevel vrij. Hiervoor is het woord 'lichtbad' bedacht!
 • WE ZIJN VERHUISD! Op 6 en 7 maart hebben we al ons materiaal uit de containers op de Veemarkt gehaald en in het splinternieuwe gebouw ondergebracht.
 • De oostelijke toegangsweg is gereedgemaakt in week 10.
 • De hekken zijn geïnstalleerd in week 10.
 • Eind februari is de halfverharding aangebracht op het terrein rondom het gebouw. Ook is het westelijke toegangspad opnieuw betegeld en verbreed!
 • De installateur heeft de buitenelektra aangelegd.
 • Op vrijdag 13 februari (jawel hoor) is het laatste stuk riolering aangesloten (persleiding). Dat was een flinke klus met veel graafwerk en plaatsing van een hele grote pompput. Veel clubhandjes maakten licht werk!
 • Op 5 februari heeft Waternet de regenwaterafvoer aangelegd.
 • Op 29 en 30 januari heeft Waternet de nutsaansluitingen drinkwater (helemaal) en riolering (grotendeels) gerealiseerd.

2014

 • 18 december: de verwarming is klaar! Omdat we al gas en elektra hebben en de leidingen zijn gevuld, kan de verwarming aan en wordt het gebouw versneld gedroogd.
 • In november heeft Reggefiber ons aangesloten op het glasvezelnet.
 • De kozijnen in de zuidgevel van het clubgebouw zijn geplaatst. Al het isolatieglas is aangebracht. De ruwbouw is klaar!
 • Op maandag 3 november hebben we aansluiting op het gas- en elektriciteitsnet gekregen! Er kan zowaar een lamp aan, dat hebben we nog nooit gehad...
 • De mechanische ventilatie is klaar.
 • De schuifdeuren voor de opslagunits en de hoge deuren voor het clubhuis zitten op hun plaats en kunnen op slot. Het hoge westelijke kozijn onder de punt van het clubhuis zit er ook in en is afgedicht. Hiermee is het gebouw voor het eerst wind- en waterdicht.
 • De binnenwanden voor de opslag zijn bijna klaar; dat geldt ook voor de binnenwanden van het clubgebouw.
 • Eind september is de staalconstructie klaar, het dak ligt erop, de buitenwanden zijn aangebracht en de schuifdeuren zijn ingehangen. De vorm is duidelijk zichtbaar en de kleur ook: het is HET GELE GEVAARTE!
 • Op vrijdag 11 juli is de laatste hand gelegd aan de betegeling van de opslagdelen; de staalbouw kan beginnen.
 • Op dinsdag 1 juli is het funderingsbeton gestort. Dat moet 1-2 weken uitharden.
 • In de week van 16 juni zijn de ondergrondse leidingen en de bekisting aangebracht.
 • Op maandag 14 april is de aannemer begonnen met het bouwrijp maken van het terrein: de bovenste laag zand wordt afgevlakt en er wordt een verdichte zandlaag aangebracht voor fundering van het gebouw.
 • Op vrijdag 11 april is het tuinhek van Veemarkt 48 enkele meters naar het westen verplaatst. Het hele bouwterrein is nu beschikbaar.
 • Op vrijdag 11 april heeft Stadsdeel Oost de berg boomwortels, het betonblok en het struikgewas aan de westkant van het bouwterrein weggehaald.
 • Op vrijdag 11 april heeft Stadsdeel Oost de toegang voor de bouwweg gereed gemaakt. De parkeerplaats tussen Veemarkt 76 en 78 wordt vrijgehouden en de fietsenstalling naast Veemarkt 76 wordt nog weggehaald. De schutting tussen Veemarkt 76 en 78 is verwijderd. Er is nu een vrije doorgang voor bouwverkeer naar de kade.
 • Op zaterdag 29 maart zijn de containers verplaatst naar het parkeerterrein bij de Veemarkt.
 • In maart zijn de bomen gekapt en is de meeste begroeiing van het terrein verwijderd.
 • In januari is het bouwcontract getekend met aannemer De Boer Staalbouw.
 • In januari 2014 is de nieuwe vlonder op z’n plek gelegd.

2013

 • In 2013 is aan Havenhout de opdracht gegeven om een nieuwe vlonder te maken.
 • In 2013 heeft Stadsdeel Oost de omgevingsvergunning verleend (vroeger: bouwvergunning).
 • In 2013 zijn de laatste subsidiebesluiten genomen, waardoor onze begroting rond is.
 • In 2013 heeft Waternet/AGV de vergunning voor de nieuwe vlonder verleend.

2012

 • In 2012 zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd (bodem, flora en fauna, kademuur).
 • In 2012 heeft Stadsdeel Oost in zijn Haalbaarheidsstudie zeer positief geoordeeld over onze nieuwbouwplannen.

2011

 • In 2011 werd Stadsdeel Oost actief betrokken bij de ontwikkeling van de plannen.

2010

 • In 2010 heeft KVZ samen met Dorens Architects een start gemaakt met nieuwbouwplannen voor de huidige locatie aan de Nieuwe Vaart.

Situatie

Het terrein is aan beide kanten afgesloten met een hek. De offiële toegangsweg voor het terrein is aan de oostkant van de bedrijfsgebouw op de Veemarkt (tussen Veemarkt 76 en 78). Aan de westkant blijft de huidige toegang voor voetgangers en fietsers gehandhaafd. Ons adres is: Veemarkt 76A.

Contact

Voor contact tijdens de bouwperiode: nieuwbouw@kvzeeburg.nl.

Knipsel

Nieuwtjes en updates

Biljartvereniging?

Nu ziet het terrein van kanovereniging Zeeburg eruit als een biljartlaken. Klaar voor de eerste laag van de fundering van het clubhuis. Straks moet hier een compleet clubhuis staan!

Klaar voor de bouw!

De ontwikkelingen rond de nieuwbouw volgen elkaar nu in rap tempo op! Na jaren van praten en papier zit de schop nu echt in de grond. Afgelopen vrijdag zijn de achtergebleven boomstronken en betonblokken weggehaald en hebben onze buren hun tuinhek verplaatst. En zaterdag hebben enkele leden de handen uit de mouwen gestoken om de […]

Verhuizing van de containers

Zaterdag 29 maart was het zover: na net iets meer dan zeven jaar hebben onze containers hun “tijdelijke locatie” verlaten en staan ze nu op het parkeerterrein van de Veemarkt. Dankzij vele handen uit de vereniging konden we met de twee kraanmachinisten van Saan de verhuizing in een record-tempo realiseren, en stonden de containers net […]

Nieuwe vlonder

Met de vereende krachten van Dick, Eris, Ronald, Leon, Auke, Hans, Johanna, Kees & Menno en met hulp van een door stadsdeel ter beschikking gestelde sleepboot is vandaag het oude vlonder afgevoerd naar Jeugdland en het nieuwe vlonder (gebouwd door Havenhout in Zaandam en gesponsord door Waternet) naar de locatie vervoerd en in elkaar gezet. […]

Is de goede Sint nog gekomen? Jazeker!

‘t Is alweer een week geleden: Sinterklaas. De dag dat we een mailtje kregen van het stadsdeel: hier is uw toekomstige huisnummer, en “De omgevingsvergunning ontvangt u binnenkort.” Staat het er echt? Het opgewonden gevoel van pakjesavond was helemaal terug. Afgelopen dinsdag zijn we de bestuursvergadering begonnen met wat bubbels: we hebben de omgevingsvergunning ontvangen, […]

Van containers naar clubhuis (2)

Het is tijd voor een update en we hebben ook wat te melden! De meesten van jullie weten waarschijnlijk al dat Waternet de broodnodige vergunning voor het afmeren van een vlonder heeft afgegeven. Het was geen gemakkelijke bevalling, maar wel een geslaagde. Het vergunningsproces heeft ons flink wat vertraging bezorgd, maar eind goed, al goed: […]

Van containers naar clubhuis

Gisteravond was een belangrijke Algemene Ledenvergadering (ALV), met een hoge opkomst en ook veel stem-machtingen van mensen die niet aanwezig konden zijn: onze nieuwbouwplannen naderen een nieuwe fase. Na jaren van praten, onderzoeken, tekenen, rekenen, overleggen en onderhandelen staan we op het punt dat er ook club-geld aangesproken moet worden voor bijvoorbeeld vergunningsaanvragen, en dat […]

Weer een stapje voor de nieuwbouw!

Vanavond zijn we met twaalf leden naar de raadscommissie Wonen getogen: de haalbaarheidsnotitie voor onze nieuwbouw stond op de agenda. Onze nieuwbouwcommissie had met de ambtenaren het nodige huiswerk gedaan, sinds in november het formele startschot gegeven is met het aannemen van de startnotitie. Vanuit het Stadsdeelbestuur werd onze aanvraag dan ook van harte ondersteund. […]