NKB en Watersportverbond gaan samen

Op de ALV van de Nederlandse Kanobond (NKB) op 21 mei j.l. is besloten te fuseren met het Watersportverbond. In bijgaand filmpje wordt daar wat over verteld.