Corona-maatregelen en club-activiteiten

Vandaag zijn strengere maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus.

Het Watersportverbond roept net als de andere sportbonden alle aangesloten verenigingen op alle evenementen tot 1 6 april af te gelasten. Met enige pijn in het hart volgen we die lijn en halen we alle clubtochten en andere clubactiviteiten in maart van de agenda. We gaan dus ook als club even “op slot”.

We houden natuurlijk net als iedereen het nieuws in de gaten. Mocht je hierover willen reageren, dan kan dat o.a. via bestuur@kvzeeburg.nl

Maar noteer vanuit een optimistische blik alvast:

  • Zaterdag 4 april: klus-dag om het gebouw en materiaal weer op en top klaar te maken voor een zomerseizoen varen. Inclusief excursie naar de boten-werkplaats voor de liefhebbers, om te zien waar je uitgebreid aan je boot kunt knutselen.
  • Donderdag 16 april: Algemene Ledenvergadering vanaf 20:00 in het clubhuis.
  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Notulen ALV 21 maart 2019
  3. Hoe 2019 was
  4. Terug/vooruitblik teams 2020, oa. SAIL 2020
  5. Financiële stand van zaken
  6. Bestuurszaken: wisseling bestuursleden; vacatures jeugd en PR
  7. Sluiting

We sturen begin april alle stukken rond.

Het bestuur, Hans, Kata, Marcel, Merel, Rolf, Romana, Siem

Update: de klusdag op 4 april is ook afgelast, we bekijken wanneer die wel plaats kan vinden!