Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 september

Het bestuur nodigt je uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV).

De agenda staat hieronder, de stukken zijn via de bazuin en klaroen gemaild.

Om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te geven fysiek aanwezig te zijn vindt de vergadering niet in het clubhuis plaats.

We zijn te gast bij Scouting Frankendael. Ca. 10 minuten fietsen vanaf ons eigen clubhuis.

Donderdag 17 september 2020

20:00 – 22:00

Scouting Frankendael, Kamerlingh Onneslaan 9, 1097 DE Amsterdam

Stuur een mail naar Hans als je aanwezig wilt zijn; mocht het aantal te groot zijn voor de gekozen locatie dan zullen we de mogelijkheid creëren om virtueel deel te nemen.

Als je niet aanwezig wilt of kunt zijn kun je, ook via de mail iemand machtigen om namens jou te stemmen.

Agenda:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Notulen ALV 21 maart 2019
  3. De koers van kanovereniging Zeeburg (incl. samenwerking KOIJ)
  4. Terug- en vooruitblik teams
  5. Financiële stand van zaken, verantwoording 2019 en begroting 2020
  6. Bestuurswisseling (vacature!)
  7. Sluiting