Lidmaatschap

Als lid van de vereniging kun je meedoen aan alle club-activiteiten, waaronder cursussen en tochten. Je kunt daarbij gebruik maken van de faciliteiten in het clubgebouw, en van het club-materiaal of van een eigen boot die je bij ons kunt stallen3. Het stallen van een boot zonder lidmaatschap van de club is NIET mogelijk. Sowieso is het aantal ligplaatsen beperkt. Mocht je dit overwegen, neem dan eerst contact met ons op.

Bij je lidmaatschap word je ook automatisch lid van het Watersportverbond. Leden komen op de KVZ-mailinglijst en ontvangen het blad van het Watersportverbond.

Kosten

Deze prijzen gelden per kalenderjaar.

2022 2021
Lidmaatschap1,2: € 109,- € 109,-
Gebruik club-materiaal1,2 of stalling eigen kano1,2,3 € 55,- € 55,-
Inschrijfgeld (eenmalig): € 15,- € 15,-
Borg sleutel kano-unit: € 12,- € 12,-
Borg electronische sleutel poort en gebouw: € 25,- € 25,-
IBAN: NL13 INGB 0009 0090 49, t.n.v KVZ te Amsterdam

(1) Deze bedragen worden gehalveerd bij aanmelding na 1 september.
(2) Deze bedragen worden gehalveerd voor jeugdleden waarvan minstens één van de ouders/verzorgers lid is.
(3) Het aantal ligplaatsen is beperkt. Neem eerst contact op.

Heb je een stadspas met groene stip? Dan kom je in aanmerking voor korting op de contributie. Vermeld dit bij je aanmelding.

Jeugdlidmaatschap

Wil je meer weten over het jeugdlidmaatschap? Kijk dan hier.

Aanmelden

Als je geen of weinig kajak-ervaring hebt kun je je inschrijven als lid door je op te geven voor de introductiecursus (zolang daar nog plaatsen vrij zijn). Voor vragen over het lidmaatschap en voor het aanvragen van een inschrijfformulier, mail naar info@kvzeeburg.nl.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap moet door een schriftelijke of electronische (e-mail aan bestuur@kvzeeburg.nl) kennisgeving, welke voor 1 december in het bezit van het bestuur moet zijn. Deze bevestigt de ontvangst via e-mail. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.