Officieel

Statuten en reglementen

Kanovereniging Zeeburg is op 7 september 2000 opgericht en staat ingeschreven onder nummer 34140524 bij de Kamer van Koophandel.

Schema statuten en reglementenDe vereniging kent naast de statuten een aantal reglementen. We zijn aangesloten bij het Watersportverbond en vallen daarom ook onder reglementen van het Watersportverbond. Hiernaast zie je hoe alles schematisch samenhangt. De statuten en reglementen zijn vastgesteld in algemene ledenvergaderingen van de vereniging.

Bruikleenovereenkomst

Meerderjarige leden die een certificaat Kanovaardigheid A of vergelijkbaar hebben kunnen een overeenkomst sluiten om ook buiten club-activiteiten gebruik te kunnen maken van een club-boot. Neem hiervoor contact op met leden@kvzeeburg.nl.

Privacyverklaring

Als u lid wordt deelt u bewust of onbewust persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in een privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding hiervan, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan bestuur@kvzeeburg.nl.